Badania laboratoryjne – wykonywane są na miejscu i konsultowane przez dr n wet JANINĘ ŁUKASZEWSKĄ

 

Morfologia krwi– z rozmazem, oceną rozmazu i interpretacją wyników przez hematologa

Oznaczanie stopnia regeneracji erytrocytów

Diagnostyka i leczenie niedokrwistości – hematolog dr n wet Janina Łukaszewska

Diagnostyka białaczek i chłoniaków dr n wet Janina Łukaszewska

Badanie płynów z jam ciała

Diagnostyka chorób a autoagresji ( niedokrwistości autohemolitcyzne, toczeń wieloukładowy, immunologiczne choroby skóry, stawów, mięśni )

Diagnostyka chorób odkleszczowych

Diagnostyka chorób trzustki

Diagnostyka Giardii

Diagnostyka chorób zakaźnych kotów

 

Biochemia krwi:

Badania biochemiczne wykonujemy na miejscu (w przypadkach ciężkich wyniki po 30min), ewentualnie następnego dnia

Badania w kierunku chorób wątroby, trzustki -enzymy wątrobowe, tróglicerydy, cholesterol, specyficzna lipaza trzustkowa,stężenia białek

Badania wydolności nerek (mocznik, kreatynina)

Stężenia elektrolitów

 

Badanie moczu – najważniejsze badanie w chorobach układu moczowego:

Ocena fizykochemiczna moczu.

Mikroskopowe badanie uzyskiwanego przez wirowanie osadu moczu

Cytologia osadu moczu

Badanie również wykonujemy na miejscu a wynik możemy uzyskać po 15 min.

Zmiany w moczu występują również wtórnie w chorobach innych narządów i układów.

 

Badanie kału:

Badanie w kierunku obecności jaj pasożytów, giardii, rzęsistka

Badanie w kierunku strawności, obecności resztek pokarmowych w kale

Cytologia z prostnicy

Posiew z kału

 

Cytologia – dr n wet Janina Łukaszewska

Biopsje cienkoigłowe i ocena na miejscu :

zmian skórnych , guzów , węzłów chłonnych, narządów wewnętrznych.

 

Diagnostyka chorób skóry :

Biopsje, zeskrobiny, cytologia zmian, preparaty odciskowe, testy z przylepcem, posiewy bakteriologiczne i mykologiczne.