Neurologia

 

Układ nerwowy odbiera bodźce ze srodowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego, a także reguluje i koordynuje czynnosci narządów wewnętrznych.

Podstawowe badanie neurologiczne jest nieodłączną częscią każdego badania klinicznego zwierzęcia. Badanie neurologiczne opiera się na badaniu odruchów oraz badaniu czucia bólu. Układ nerwowy zawiaduje bowiem każdym narządem i procesem fizjologicznym zachodzącym w organizmie.

 

Zajmujemy się

– rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń neurologicznych

– udzielaniem pomocy i leczeniem padaczek o różnej etiologii

– rozpoznawaniem zmian neurologicznych związanych ze starzeniem się

– badania laboratoryjne krwi -profil neurologiczno-padaczkowy

– prowadzimy pacjentów z zespołem Hornera