PULMONOLOGIA

Pulmonologia to dziedzina medyczna, która zajmuje się diagnozowaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób układu oddechowego.

Wśród chorób, które określa się mianem laryngologicznych, należą choroby, które dotykają uszu, nosa, gardła, krtani, gruczołów ślinowych, zatok przynosowych oraz języka.

 

Zakres usług w tym zakresie obejmuje :

  • rozpoznawanie i leczenie schorzeń układu oddechowego
  • rozpoznawanie, leczenie i prowadzenie kotów z astmą
  • badania bakteriologiczne i mikologiczne wydzielin z układu oddechowego- badanie wymazu z gardła i nosa
  • laryngologiczne poradnictwo profilaktyczne
  • leczenie chorób wewnętrznego i zewnętrznego kanału słuchowego
  • badanie bakteriologiczne i mikologiczne wymazu z ucha