Szczepienia psów

Są bardzo ważną częścią profilaktyki, szczególnie u psów młodych, które są bardziej podatne na zachorowania i z reguły przebieg choroby u nich jest dużo cięższy.

Szczepienia u psów dzielimy na obowiązkowe do których należy wścieklizna oraz dobrowolne a więc przeciwko pozostałym chorobom zakaźnym. Szczepienia należy przeprowadzić u osobników zdrowych wcześniej zbadanych klinicznie i odrobaczonych przynajmniej na 7 dni przed planowanym szczepieniem.

Zdrowe szczenięta są chronione przez pierwsze tygodnie życia przeciwciałami, które otrzymały głównie z mlekiem matki. Niestety utrzymują się on stosunkowo krótko i od 6-7 tygodnia ryzyko zachorowań znacznie wzrasta . W tym wieku szczenie powinno zostać uodpornione przeciwko dwóm najgroźniejszym chorobom: nosówce i parwowirozie. Po ukończeniu 8 tygodnia życia należy wykonać powtórne szczepienie, stosując szczepionkę zawierającą również i inne antygeny. W 12 tygodniu wykonujemy ostatnie trzecie szczepienie . W Polsce wszystkie psy które ukończyły 3 miesiąc życia podlegają obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Zaszczepienie szczenięcia przeciwko chorobom zakaźnym nie gwarantuje odporności do końca życia

Szczepienia przypominające przeciwko chorobom zakaźnym w pierwszych latach życia powinny być powtarzane co rocznie. W późniejszym wieku okres między szczepieniami może być wydłużony. Nie dotyczy to szczepieniu przeciwko wściekliźnie,które musi być wykonywane obowiązkowo co roku.

 

Szczepienia kociąt

Pierwsze szczepienie powinno być przeprowadzone w wieku około 9 tygodnia życia przeciwko panleukopenii, kaliciwirozie i herpeswirozie. Po ukończeniu 12-13 tygodnia życia należy wykonać powtórne szczepienie.

Bardzo ważne są szczepienia przypominające dorosłych kotów, ponieważ odporność nabyta podczas szczepień początkowych nie utrzymuje się przez całe życie.

Do szczepień dodatkowych należy szczepienie przeciwko wirusowi białaczki kotów zalecane u kotów wychodzących na zewnątrz i wściekliźnie.

 

Szczepienie fretek

Fretka powinna zostać odrobaczona, przynajmniej 7 dni przed planowanym szczepieniem.

Program profilaktyczny przeciwko chorobom wirusowym obejmuje szczepienia w wieku 7-10 tygodniu najpóźniej do ukończenia 12 tygodni przeciwko nosówce ,po ukończeniu 12-13 tygodnia życia należy wykonać powtórne szczepienie. Szczepienie przypominające wykonujemy po 12 miesiącach a kolejne co 1,5 roku lub 2 lata.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie możemy wykonać w wieku 16-18 tygodni.

 

Szczepienie królików

Choroby przeciwko którym należy zaszczepić naszego królika to przede wszystkim myksomatoza i pomór królików.

Pierwsze szczepienie przeciwko myksomatozie i pomorowi wykonujemy u królików które ukończyły 7-8 tygodni po 4 tygodniach szczepienie należy powtórzyć. Dawki przypominające należy powtarzać co 6 miesięcy w przypadku myksomatozy oraz co 9 miesięcy w przypadku pomorowi. Dorosłego królika szczepimy około lutego- marca i czynność tę powtarzamy w sierpniu lub wrześniu.