PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO ZABIEGU

Przed każdym rutynowym zabiegiem przeprowadzany jest wywiad na temat ogólnego stanu zdrowia, przebytych chorób, przyjmowanych przez zwierze leków, ewentualnych wcześniejszych znieczuleń. Przed zabiegiem każdy pacjent jest szczegółowo badany oraz zalecane jest badanie krwi.

Przed zabiegiem należy poddać zwierzę 12 godzinnej głodówce, pozostawiając stały dostęp do wody.

Lekarz zaleca najlepszy dla pacjenta model znieczulenia, który pozwoli na bezpieczne wykonanie zabiegu.